tak nie


 

Poniższe dane kontaktowe są potrzebne do informowania o sprawach organizacyjnych, na przykład gdyby jakieś spotkanie musiało zostać odwołane.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji kursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).